Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn khai thác nguồn tạp chí ngoại tại Trường ĐHSP Hà Nội

Lastest update: 1/24/2013

Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã mua được các cơ sở dữ liệu điện tử như sau:

Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã mua được các cơ sở dữ liệu điện tử như sau:

1.     Cơ sở dữ liệu điện tử ProQuest Education (Chủ đề Giáo dục)

Truy cập trực tiếp:

http://search.proquest.com

2.     Cơ sở dữ liệu điện tử Springer (Chủ đề về Giáo dục, Toán học và thống kê, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Kỹ thuật máy tính và công nghệ)

Truy cập trực tiếp:

http://www.springerlink.com

3.     Cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử APS (Chủ đề về Vật lý)

Truy cập trực tiếp:

http://publish.aps.org

4. Cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử ACS (Chủ đề về Hóa học)

Truy cập trực tiếp:

http://pubs.acs.org

5. Cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử ACM (Chủ đề về Kỹ thuật máy tính và công nghệ)

Truy cập trực tiếp:

http://dl.acm.org

Địa chỉ truy cập chung cho tất cả các nguồn dữ liệu trên:
      http://museapp.libraryforce.com/muse
                      username:  igpv001
                      password:   igroup

 

 

Lưu ý: Các cơ sở dữ liệu này chỉ có thể truy cập và download được khi sử dụng mạng nội bộ của Trường; Thời gian sử dụng: đến hết ngày 31/12/2013. (Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ SĐT: 0912.419.549)

 T/M. Ban Giám đốc Trung tâm

            Vũ Văn Thường
Publish: 1/24/2013 Views: 18136
Các bài khác
Tokyo Olympics live stream