Dịch vụ photocopy

  DỊCH VỤ PHOTOCOPY

- Địa điểm làm dịch vụ: Phòng 112, 301, 302, 401.

- Thời gian nhận phôtô: Trong giờ hành chính.

- Thủ tục: Làm việc trực tiếp với cán bộ, thủ thư tại từng phòng hoặc liên hệ qua SĐT: 0946638696 (C. Khanh); 0913314131 (C. Mai)

- Lệ phí phôtô tài liệu gốc:  Theo quy định của Trung tâm.