Enter Title

SẢN PHẨM THÔNG TIN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐHSPHN

1.   Bộ máy tra cứu truyền thống:

-        Mục lục chữ cái tên sách:     Sắp xếp phích mô tả theo thứ tự A,B,C tên sách.

-        Mục lục chữ cái tên tác giả:  Sắp xếp phích mô tả theo thứ tự A,B,C tên tác giả.

-        Mục lục phân loại:                 Sắp xếp phích mô tả theo các lĩnh vực khoa học.

2.   Bộ máy tra cứu hiện đại:

- Modul OPAC:         Libol 5.5 (Công ty Công nghệ Tin học Tinh Vân).

- Cơ sở dữ liệu thư mục:    Hơn 107.000 biểu ghi các loại: Sách, tạp chí, luận án, luận văn (từ cấp Thạc sĩ trở lên); bài trích tạp chí, đề tài NCKH, kỷ yếu.

- Cơ sở dữ liệu toàn văn (Luận án, Luận văn): Hơn 5.400 tên tài liệu

3. Thư mục thông báo sách mới: 01 số/tháng.

- Sắp xếp tài liệu theo các lĩnh vực khoa học.

- Có giới thiệu các yếu tố thư mục và ký hiệu đăng ký cá biệt.


DỊCH VỤ THÔNG TIN

1.   Đọc tại chỗ :

Phòng Đọc kho đóng (P.301, 401): Sách; Báo, Tạp chí; Luận án, luận văn; Đề tài NCKH, Kỷ yếu.

- Phòng Đọc kho mở (P.302): Sách (tra cứu, tham khảo); Báo, Tạp chí.

2.   Mượn về nhà:

- Phục vụ mượn sách tham khảo (Phòng 201).

- Phục vụ mượn sách giáo trình (Phòng 101).

3.Photocopy tài liệu gốc:

- Các loại tài liệu: Sách, báo, tạp chí, luận án luận văn.

- Phòng thực hiện:     Phòng Mượn giáo trình (P.101).

                                    Phòng Mượn tham khảo (P.201).

                                    Phòng Đọc sách kho đóng (P.301).

                                    Phòng Đọc sách kho mở + Phòng đọc báo, tạp chí kho mở (P.302)

                                    Phòng Đọc báo, tạp chí, LA,LV (P.401).

- Lệ phí photo:   Theo quy định cụ thể tại Trung tâm.

4. Phục vụ thông tin có chọn lọc:

- Phục vụ theo nhu cầu của bạn đọc về các lĩnh vực khoa học cụ thể.

- Liên hệ: Phòng 112 - Trung tâm Thông tin Thư viện.

5. Hội nghị, hội thảo:

- Được tổ chức định kỳ 01 năm/01 lần với các Diễn giả nổi tiếng như: Nhà văn Lê Lựu, Nhà nghiên cứu, phê bình Phạm Xuân Nguyên, Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương, Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến, Nhà thơ Trần Đăng Khoa...

6. Triễn lãm:

- Trung tâm thường kỳ trưng bày tài liệu mới nhập về tại tủ trưng bày sách mới tại các phòng phục vụ.

- Trưng bày, triển lãm tài liệu chuyên đề trong các dịp kỷ niệm lớn như: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chiến thắng Điện Biên Phủ... tại Trung tâm và nhà trường.

- Phối hợp triển lãm với các công ty phát hành sách như Fahasa, nhà sách Thái Hà ...