Ban giám đốc 

            Giám đốc: Phạm Công Chi

           - Sinh năm: 1979

           - Quê quán:  Hà Nam

           - Nơi ở: Miêu Nha - Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội

           - Học vị: Thạc sĩ - Chuyên ngành Thông tin Thư viện

           - Điện thoại:

           - Email: chipc@hnue.edu.vn

 

 

 

           Phó Giám đốc: Nguyễn Ánh Hồng

                (Phụ trách Chuyên môn, nghiệp vụ và Đào tạo)

          - Sinh năm: 1975

          - Quê quán:  Thanh Hóa

          - Nơi ở: Đình Thôn - Mỹ Đình - Hà Nội

          - Học vị: Thạc sĩ - Chuyên ngành Thông tin Thư viện

          - Điện thoại: DĐ: 0989134531

          - Email: anhhongsupham@gmail.com