Sản phẩm và dịch vụ

 DỊCH VỤ THÔNG TIN

     1. Đọc tại chỗ :

-  Phòng Đọc kho đóng:  

                   + P. 301: Phòng đọc sách tổng hợp.

                   + P. 401: Phòng đọc Báo, Tạp chí; Luận án, luận văn; Đề tài NCKH, Kỷ yếu.

-  Phòng Đọc kho mở: 

                    + P. 302: Sách (tra cứu, tham khảo),  Báo, Tạp chí

2. Mượn về nhà:

- Phục vụ mượn sách tham khảo (Phòng 201).

- Phục vụ mượn sách giáo trình (Phòng 101).

3. Photocopy tài liệu gốc:

- Các loại tài liệu:        Sách, báo, tạp chí, luận án, luận văn.

- Phòng thực hiện:      Phòng Mượn giáo trình (P.101).

                                      Phòng Mượn tham khảo (P.201).

                                      Phòng Đọc sách kho đóng (P.301).

                                      Phòng Đọc sách kho mở (P.301).

                                      Phòng Đọc báo, tạp chí, LA,LV (P.401).

- Lệ phí photo:  Theo quy định cụ thể tại Trung tâm.

4. Phục vụ thông tin có chọn lọc:

- Phục vụ theo nhu cầu của bạn đọc về các lĩnh vực khoa học cụ thể.

- Liên hệ: Phòng 112 - Trung tâm Thông tin Thư viện.

5. Hội nghị, hội thảo:

- Được tổ chức định kỳ 01 năm/01 lần với các Diễn giả nổi tiếng như: Nhà văn Lê Lựu, Nhà nghiên cứu, phê bình Phạm Xuân Nguyên, Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương, Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến, Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nhà thơ Vũ Quần Phương, Nhà văn Chu Lai...

6. Triển lãm:

- Trung tâm thường kỳ trưng bày tài liệu mới nhập về tại tủ Trưng bày sách mới tại các phòng phục vụ.

- Trưng bày, triển lãm tài liệu chuyên đề trong các dịp kỷ niệm lớn như: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chiến thắng Điện Biên Phủ... tại Trung tâm và nhà trường.