Tin tức - Sự kiện
HỘI NGHỊ BẠN ĐỌC 2021 Publish:1/20/2021
CÙNG KHÁM PHÁ TRI THỨC Publish:10/13/2019
12
Dịch vụ
Danh ngôn

Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa cộng sản.

V.I. LÊNIN

Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia.

Books are the treasured wealth of the world and the fit inheritance of generations and nations.

Henry David Thoreau