Công đoàn

                                                       BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

NHIỆM KỲ 2019-2024 

 Chủ tịch CĐ:      Ma Thị Mùi

- Sinh năm:          1971

- Quê quán:          Phú Thọ

- Nơi ở:                 Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội

- Học vị:               Cử nhân

- Điện thoại:         0969240371

- Email:                


 


 Ủy viên BCH CĐ:  Nguyễn Hữu Chín

- Sinh năm:           1982

- Quê quán:           Hà Nội

- Nơi ở:                  Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

- Học vị:               Thạc sĩ

- Điện thoại:         DĐ:   0912868687

- Email:                

 
 
 

Phó Chủ tịch CĐ:  Hoàng Chi Mai

- Sinh năm:           1980

- Quê quán:           Phú Thọ

- Nơi ở:                  Long Biên - Hà Nội

- Học vị:               Thạc sĩ.

- Điện thoại:         0913314131

- Email:                maihc@hnue.edu.vn