Nội quy thư viện

NỘI QUY, QUY ĐỊNH CỦA  TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

A. NỘI QUY CHUNG

1. Yêu cầu bắt buộc

- Xuất trình Thẻ Cán bộ/Sinh viên/Học viên/NCS/HS và check in qua đầu đọc mã vạch tại cửa ra vào.

- Tuân thủ các nội quy, quy định của Thư viện về tra tìm tài liệu, đọc, mượn, truy cập tài liệu, giữ gìn cơ sở vật chất, trang thiết bị.

- Phải giữ gìn tài liệu, trang thiết bị, tài sản , thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá trong ăn mặc, giao tiếp tại Thư viện.

- Không được dùng Thẻ của người khác và không cho người khác sử dụng Thẻ của mình.

- Không được xé các phiếu miêu tả tại hệ thống mục lục, không làm hư hại, xáo trộn tài liệu, tài sản; không tự ý thay đổi các chương trình liên quan đến phần mềm trên máy tính.

- Không tự ý sao chụp tài liệu dưới mọi hình thức.

- Không được truy cập thông tin có nội dung không lành mạnh, sử dụng, khai thác, chuyển tải các nguồn tin bất hợp pháp, gây hại cho lợi ích Quốc gia.

- Trước khi ra trường sinh viên phải trả  các tài liệu, sau đó được cấp Giấy xác nhận “Đã trả hết sách Thư viện”và nộp cho Khoa để được nhận Bằng tốt nghiệp

- Học sinh, sinh viên phải học chương trình Hướng dẫn sử dụng thư viện mới được sử dụng tài liệu tại các phòng của Thư viện.

2. Trường hợp bị mất Thẻ

- Đối với sinh viên cần phải làm đơn xin cấp lại Thẻ (mẫu đơn của Phòng Đào tạo), có xác nhận của  Cán bộ Quản lý sinh viên, sau đó xin xác nhận tại Phòng 112 của Trung tâm Thông tin – Thư viện để được Phòng Đào tạo cấp lại Thẻ.

- Đối với học viên, nghiên cứu sinh, học sinh, bạn đọc ngoài trường đến Phòng 112 của Trung tâm Thông tin – Thư viện làm thủ tục cấp lại Thẻ.

3. Các hình thức xử lý vi pham nội qui

3.1. Trường hợp vi phạm nội qui thông thường

- Tự ý mang sách của phòng Đọc về nhà: Thu Thẻ , tước quyền sử dụng Thư viện trong thời gian 06 tháng.

- Quá hạn: sách giáo trình 500đ/ ngày ; sách tham khảo 1.000đ/ngày.

- Rách sách: thu kinh phí đóng sách.

- Cắt xén tài liệu: tước quyền sử dụng Thư viện thời hạn 01 năm, nộp phạt gấp 3-10 lần tùy mức độ nghiêm trọng.

- Viết, vẽ  bẩn vào sách: Thu Thẻ

Mất nhãn mã số mã vạch: 5.000 đ/nhãn.

- Làm mất sách:  mua mới (nếu có)+10.000đ (xử lý nghiệp vụ)

- Phô tô ((nếu không có) + 20.000đ (xử lý nghiệp vụ+bản gốc)

          - Các trường hợp khác gặp Ban Giám đốc

          - Đối với Bạn đọc ngoài trường yêu cầu: Thẻ +CMT+ 500.000 tiền đặt cược.

3.1. Trường hợp vi phạm nội qui nghiêm trọng

Mạo chữ ký, sử dụng thẻ của người khác (cho người khác mượn thẻ), lấy sách của Thư viện thu Thẻ từ 06 tháng trở lên. Tùy theo mức độ nghiêm trọng Trung tâm sẽ thông báo trường hợp đó cho Khoa và Hội đồng kỷ luật Trường xem xét xử lý.     

    

B. NỘI QUY, QUY CHẾ TẠI CÁC PHÒNG PHỤC VỤ:

1. Phòng Thông tin (P.112)

Là nơi giải quyết tất cả các thủ tục:

- Làm Thẻ

- Đăng ký lớp học Hướng dẫn sử dụng thư viện”, đăng ký học trưa, tập giảng

- Thu lệ phí đặt cược, phí phạt

- Cấp Giấy xác nhận “Đã trả hết sách Thư viện” khi ra trường...

- Nhận luận án, luận văn.

- Hỗ trợ kiểm tra đạo văn.

2. Phòng Mượn giáo trình mở (P.101)

 Phục vụ bạn đọc mượn giáo trình về nhà

Yêu cầu

- Xuất trình Thẻ

- Tự lựa chọn tài liệu trên giá theo khu vực các chuyên ngành được bố trí. Trình tài liệu tại bàn thủ thư để tiến hành mượn trả trên máy.

- Ghi tình trạng sách và ký tên dưới phiếu mượn do thủ thư cung cấp. Phiếu mượn sẽ do Thư viện quản lý.

- Được mượn tối đa 05 cuốn trong phiếu mượn (Riêng các lớp chất lượng cao được mượn tối đa 06 cuốn).

- Thời hạn mượn: theo học kỳ

- Nếu muốn mượn tiếp phải trả những cuốn trước đó. Trường hợp muốn kéo dài thời gian mượn, phải lên trực tiếp tại phòng Giáo trình để gia hạn.

3. Phòng Mượn tham khảo (P.201)

Phục vụ sách tham khảo về nhà

- Miễn phí và miễn đặt cược đối với cán bộ, giảng viên. Thời hạn mượn: 1 năm

- Phục vụ với hình thức cược tiền theo giá trị của tài liệu.

- Tra tìm tài liệu, xuất trình Thẻphiếu yêu cầu mượn tài liệu (ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu)

- Ghi rõ ràng và ngắn gọn tình trạng tài liệu, chuyển thủ thư định số tiền cược, xuống phòng 112 đặt cược.

- Sau khi trả tài liệu, bạn đọc được hoàn trả lại tiền cược; Lệ phí 5.000 đ/01 cuốn /01 tuần.

- Thời hạn mượn: 07 ngày. Trường hợp muốn mượn quá thời hạn quy định, bạn đọc phải lên phòng Mượn tham khảo để gia hạn.

4. Phòng học nhóm (P.203):

          - Phục vụ theo giờ hành chính.

- Sinh viên đăng ký học nhóm tại phòng 201

5. Phòng đọc sách kho đóng (P.301)

Phục vụ bạn đọc đọc tài liệu tại chỗ

Yêu cầu

- Xuất trình Thẻ  và phiếu yêu cầu mượn (ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu)

- Có từng hộp quy định để thẻ và phiếu mượn.

- Được mượn 02 cuốn/1lần và được đổi 01 lần/buổi.

- Phải trả lại sách cho phòng Đọc sau buổi đọc. Nếu muốn đọc tiếp các buổi sau phải đăng ký.

- Không được mang sách ra khỏi phòng Đọc. Nếu vi phạm sẽ phải chịu các mức độ xử lý của Trung tâm.

6. Phòng đọc sách, báo, tạp chí mở (P.302)

 Yêu cầu

- Xuất trình Thẻ .

- Tự chọn sách trên giá và đưa sách cho Thủ thư quản lý trên máy tính thông qua đầu đọc mã số mã vạch.

- Sau khi đọc xong để sách đúng nơi qui định, không tự xếp lại sách lên giá, không làm xáo trộn tài liệu trong kho; báo, tạp chí để lại vị trí cũ;.

- Không được mang túi, cặp, sách, đồ dùng cá nhân, các vật liệu gây cháy nổ vào phòng. Tự quản lý các tài sản cá nhân có giá trị: tiền, tư trang (đồng hồ, điện thoại,…). Để đồ đúng nơi qui định, khóa và trả lại chìa khóa tủ đồ đúng nơi qui định.

- Trường hợp xé sách, viết, vẽ bẩn vào sách hoặc có các hành vi khác đều bị xử lý theo quy định.

- Không được mang tài liệu ra khỏi phòng Đọc.

7. Phòng đọc báo, tạp chí và luận án đóng (P.401):

Phục vụ đọc tài liệu tại chỗ

Yêu cầu

- Xuất trình ThẻPhiếu yêu cầu mượn (ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu)

Lưu ý

* Đối với báo: Tên/Số

* Đối với tạp chí: Tên/Số/Năm/Ký hiệu xếp giá

*Đối với bài trích tạp chí:: Tên/Số/Năm/Ký hiệu xếp giá

* Đối với luận án, luận văn: Tên/Tác giả/Ký hiệu xếp giá

* Đối với đề tài, kỷ yếu: Tên/Ký hiệu xếp giá

- Được mượn 02 cuốn tạp chí đóng quyển và 02 cuốn luận án (hoặc đề tài, kỷ yếu) ; được đổi 01 lần trong buổi; chỉ mượn 1 loại tài liệu trong một lần mượn).

8. Phòng Internet và Phòng đọc Đa phương tiện (P.402, 404, 405):

          Hướng dẫn ký năng sử dụng Internet và khai thác tài liệu điện tử

          Yêu cầu

- Xuất trình Thẻ  theo hướng dẫn của cán bộ về việc sử dụng tài liệu, máy móc, thiết bị có trong phòng.

- Không để túi, cặp lên bàn máy tính.

- Không ăn uống trong phòng.

THỜI GIAN PHỤC VỤ:

- Trung tâm phục vụ các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6).

- Trung tâm chỉ phục vụ ngoài giờ tại hai phòng Đọc: Phòng 301 + Phòng 401.

Thời gian cụ thể:          Sáng:          Từ 7h 45  -  11h 30

                                                Chiều:        Từ 13h 30  -  17h 00

                                                Tối:             Từ 17h00  -  21h 00

                                                                                                                  TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN