Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO: Tài liệu đã mua 2016

Lastest update: 3/16/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Số : 09-17/TB-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

(Tài liệu Tiếng Anh đã mua năm học 2015 -2016 theo đề nghị của các khoa)

 

Kính gửi:    - Các khoa

- Các bộ môn trực thuộc

Căn cứ vào tư vấn mua tài liệu năm học 2015-2016 của các khoa, bộ môn và danh mục tài liệu được Hiệu trưởng duyệt, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã mua và kịp thời xử lý tài liệu đưa lên các kho phục vụ.

Kính thông báo tới  các khoa, bộ môn danh mục các tài liệu đã mua (file đính kèm) và đề nghị các khoa, bộ môn thông báo rộng rãi tới các cán bộ, giảng  viên, sinh viên sắp xếp thời gian lên Thư viện để sử dụng tài liệu.

Một số tài liệu do quá cũ  nên Thư viện không tìm mua được ở các Nhà xuất bản, Thư viện trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Thầy, Cô để chúng tôi có thể lựa chọn được những tài liệu phù hợp với các đối tượng bạn đọc trong Trường.

 

 Danh mục tài liệu đã mua 2016

GIÁM ĐỐC

                          (đã ký)

ThS. Võ Thị Hải Vân

Publish: 3/16/2017 Views: 1339
Các bài khác