Tin tức - Sự kiện

Đề nghị tư vấn mua tài liệu năm học 2016-2017

Lastest update: 8/11/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Số : 02-2016/TB-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(V/v: Bổ sung tài liệu tham khảo tại thư viện năm học 2016 -2017)

Kính gửi:    - Các Khoa

- Bộ môn trực thuộc

Nhằm đáp ứng nhu cầu giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ  cho học tập, giảng dạy, nghiên cứu của đông đảo bạn đọc của Trường ĐHSPHN, Trung tâm Thông tin - Thư viện tiến hành tập hợp danh mục tài liệu cần bổ sung của các Khoa và Bộ môn trong Trường để trình Ban giám hiệu duyệt mua.

Để bổ sung được tài liệu có giá trị  khoa học, phù hợp với các chuyên ngành đào tạo của Trường, Trung tâm Thông tin - Thư viện kính đề nghị các Khoa, Bộ môn trực thuộc tư vấn danh mục tài liệu cần bổ sung (theo mẫu đính kèm).

Danh sách tài liệu đăng ký bổ sung vui lòng gửi về Trung tâm Thông tin - Thư viện trước ngày 15/05/2016 theo phương thức sau:

1.     Gửi 01 bản cứng (có chữ ký của Ban Chủ nhiệm khoa) cho cán bộ phụ trách bổ sung: Nguyễn Ánh Hồng - Phòng 104, Trung tâm Thông tin - Thư viện. ĐT: 0989.134.531

2.     Gửi 01 bản mềm theo địa chỉ Email:  anhhongsupham@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác của các Khoa, Bộ môn để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn!
- Mẫu danh mục danh mục tài liệu cần bổ sung
- Danh mục tài liệu tham khảo:
     + Sách tiếng Việt (Nxb. GD), (Nxb. ĐHQG):
     + Sách tiếng Anh:
     + Tạp chí ngoại văn:

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2013

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

ThS. Võ Thị Hải Vân

Publish: 4/22/2016 Views: 1118
Các bài khác