Tin tức - Sự kiện

Thu hồi sách 2016

Lastest update: 4/22/2016

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

THÔNG BÁO

(V/v: Thu hồi sách của sinh viên K62 ra trường)

Kính gửi:                   - PHÒNG ĐÀO TẠO

                                   - PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

           - BAN CHỦ NHIỆM CÁC KHOA

Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo về việc thu hồi sách và thanh toán tiền đặt cược cho các em sinh viên K62 với một số quy định sau:
1.Thời gian thu hồi sách: Từ ngày 20/04/2016 đến hết ngày 20/06/2016

2.Quy trình, thủ tục: Sinh viên đến Phòng 101 Trung tâm Thông tin – Thư viện trả sách, cầmGiấy xác nhận trả hết sách” từ Phòng 101 sang Phòng 104 lấy dấu, sau đó lên Phòng Kế hoạch – Tài chính (Phòng 301- tòa nhà Hiệu bộ) để nhận lại 100.000đ đặt cược từ  năm thứ nhất.

Ghi chú: Sinh viên có thể làm thủ tục thanh toán cá nhân hoặc nộp cho lớp trưởng thanh toán cho cả lớp. Các em mang theo Thẻ sinh viên + Giấy xác nhận đã hoàn thành khóa học “Khai thác và sử dụng  Thư viện”.

          Thu hồi sách là công việc quan trọng để Trung tâm Thông tin – Thư viện bảo quản vốn tài liệu phục vụ cho sinh viên các khóa sau. Kính đề nghị Phòng Kế hoạch – Tài chính chỉ trả lại tiền cho sinh viên khi có “Giấy xác nhận trả hết sách”, Phòng Đào Tạo và Ban chủ nhiệm các Khoa chỉ phát Bằng Tốt nghiệp và trả Hồ sơ cho sinh viên có “Giấy xác nhận trả hết sách”  do Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp.

          Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                       Hà Nội, ngày 15 tháng 04  năm 2016

                                                                                                        GIÁM ĐỐC

(đã ký)

                                                                                        ThS. Võ Thị Hải Vân

Publish: 4/22/2016 Views: 1303
Các bài khác