Tin tức - Sự kiện

Thông báo tài liệu bổ sung năm 2015

Lastest update: 4/21/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Số : 01-2016/TB-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(Tài liệu đã mua năm học 2015 -2016 theo đề nghị của các Khoa, Bộ môn)

Kính gửi:          - Các Khoa

- Bộ môn trực thuộc

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Căn cứ vào tư vấn mua tài liệu cho Thư viện năm học 2015-2016 của các Khoa, Bộ môn và danh mục tài liệu được Hiệu trưởng duyệt, Trung tâm chúng tôi đã mua và kịp thời xử lý tài liệu đưa lên các kho phục vụ.

Kính thông báo tới  các Khoa, Bộ môn danh mục các tài liệu đã mua (file đính kèm) và  đề nghị các Khoa, Bộ môn thông báo rộng rãi tới các Cán bộ, Giảng  viên, sinh viên trong Khoa sắp xếp thời gian lên Thư viện để tham khảo tài liệu.

Một số tài liệu do quá cũ  nên Trung tâm chúng tôi không tìm mua được ở các Nhà xuất bản, Trung tâm trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Thầy, Cô để chúng tôi có thể lựa chọn được những tài liệu phù hợp với các đối tượng bạn đọc trong Trường.

Rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của các Khoa, Bộ môn để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tài liệu khoa Văn đề nghị
Tài liệu khoa Anh + Pháp đề nghị
Tài liệu khoa Tiểu học + Quản lý GD đề nghị
Tài liệu các khoa khác đề nghị
- Tạp chí Tiếng Nga + Anh khối chuyên và các khoa đề nghị

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2013

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

ThS. Võ Thị Hải Vân

Publish: 4/21/2016 Views: 1319
Các bài khác