Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc mở cửa buổi trưa

Lastest update: 1/13/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Trung tâm Thông tin - Thư viện

***********

THÔNG BÁO

Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trung tâm Thông tin - Thư viện bắt đầu mở cửa buổi trưa để bạn đọc ở lại Thư viện tự học, tự nghiên cứu tài liệu từ Thứ Hai ngày 18.01.2016

          Trung tâm yêu cầu bạn đọc có nhu cầu ở lại buổi trưa thực hiện nghiêm túc những quy định sau:

1.     Thời gian: Từ 11h30’ - 13h30’

2.     Địa điểm: Phòng 111

3.     Thời gian làm thủ tục cho bạn đọc: từ 11h30’ đến 12h30’ (Sau giờ đó Trung tâm xin phép được đóng cửa để quản lý an ninh của đơn vị)

4.     Thủ tục: Bạn đọc nộp lại giấy tờ tùy thân cho nhân viên bảo vệ trong thời gian nghỉ lại

5.     Đề nghị bạn đọc chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh, giữ trật tự, giữ gìn tài sản thiết bị tại Trung tâm. Nếu vi phạm Trung tâm sẽ xử lý theo quy định của đơn vị và của pháp luật hiện hành.

Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, trường hợp bạn đọc không tuân thủ các yêu cầu của đơn vị, Trung tâm sẽ đóng cửa, không phục vụ giờ tự học, tự nghiên cứu trong thời gian từ 11h30’ đến 13h30’.

        Xin trân trọng thông báo!

                                                               Hà Nội, ngày 13  tháng 01 năm 2016

                                                                                        BAN GIÁM ĐỐC

Publish: 1/13/2016 Views: 954
Các bài khác