Tin tức - Sự kiện

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Lastest update: 12/10/2015

Ngày 02/12/2015 tại Hội nghị - Hội thảo Thư viện đại học và cao đẳng (2011 2015), Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong số 15 thư viện đại học cao đẳng của cả nước đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.


Publish: 12/10/2015 Views: 1258
Các bài khác