Phòng học nhóm

* Địa điểm:      Phòng 109, 110, 203

* Cán bộ phụ trách: Hoàng Chi Mai

                           Bạn đọc có nhu cầu học nhóm, liên hệ tại phòng 101.