Phòng học nhóm

* Địa điểm:      Phòng 203.

* Cán bộ phụ trách: Nguyễn Lam Giang        .

                           Bạn đọc có nhu cầu học nhóm, liên hệ tại phòng 203.