Thời gian phục vụ

                                                                                                             THỜI GIAN PHỤC VỤ

       I. Giờ làm việc hành chính:

                                           + Sáng:  Từ       7h45      đến      11h30

                                                     + Chiều: Từ       13h30     đến      17h00

II. Phục vụ ngoài giờ:
Từ ngày 04 tháng 01 năm 2016, Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ mở cửa phục vụ bạn đọc ngoài giờ tại 2 phòng Đọc lớn (Phòng 301 và 401) từ tối Thứ Hai đến tối Thứ Sáu.

                                                      + Tối:     Từ       17h00     đến      21h00

          * Lưu ý

Thứ Bảy và Chủ nhật Trung tâm không mở cửa phục vụ bạn đọc