Quy trình làm thẻ

1. Đối với học sinh trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành và Trường Chuyên ĐHSPHN.

- Học sinh làm Thẻ bạn đọc tại Trung tâm cần có danh sách lớp do Giáo viên chủ nhiệm ký.

- Đăng ký làm thẻ tại Phòng 112 của Trung tâm.

- Lệ phí: 50.000 đ / thẻ (sử dụng cho tất cả các năm học trong trường phổ thông).

- Thẻ bạn đọc của học sinh được sử dụng để đọc  tài liệu tại chỗ, không được mượn về nhà. Trường hợp muốn mượn tài liệu về nhà phải đặt cược theo giá trị của tài liệu đó. 

2. Đối với sinh viên:

- Sinh viên khi làm thẻ tại Trung tâm cần có danh sách lớp do Giáo vụ khoa ký.

- Đóng tiền cược sách trong 04 năm học (100.000 đồng) tại Trung tâm (số tiền này sẽ được thanh toán khi tốt nghiệp ra trường tại Phòng Kế hoạch Tài chính - Khu nhà Hiệu bộ).

- Sinh viên sẽ được học lớp Hướng dẫn sử dụng Thư viện để có thể nắm bắt được cơ cấu tổ chức, sơ đồ bố trí, cách tra cứu, tìm tài liệu và cách thức mượn tài liệu tại các phòng phục vụ cũng như nội quy, quy định sử dụng tại Trung tâm Thông tin Thư viện và những thông tin có liên quan.

- Sinh viên sẽ được cấp 01 Giấy chứng nhận được sử dụng Thư viện (sử dụng trong suốt khóa học). Khi mượn tài liệu tại Trung tâm, cần phải có: Thẻ Sinh viên + Giấy chứng nhận sử dụng Thư viện. Những trường hợp không tham gia lớp học Hướng dẫn sử dụng Thư viện sẽ không được cấp Giấy chứng nhận.

3. Đối với Học viên Sau Đại học: (Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh).

- Có danh sách Học viên do Phòng Sau Đại học cung cấp.

- Trung tâm tiến hành làm Thẻ Học viên trong ngày nhập học, các trường hợp chưa làm Thẻ trong ngày đó có thể làm tại phòng 112 của Trung tâm. Thẻ Học viên đồng thời là Thẻ Thư viện.

- Chụp ảnh, làm Thẻ Học viên (thẻ mã vạch) và lưu hồ sơ, dữ liệu trên máy tính.