Nội quy thư viện

 NỘI QUY, QUY CHẾ CỦA  TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

           

A.     NỘI QUY CHUNG:

1. Bạn đọc đến sử dụng Trung tâm TT - Thư viện trước hết phải nộp tiền cược sách 100.000 / 01 sinh viên (đã nộp cho phòng Kế hoạch Tài chính trường).

Khi đã nộp tiền cược tài liệu, bạn đọc được Trung tâm Thông tin - Thư viện cấp 01 Giấy chứng nhận được sử dụng Thư viện - Giấy chứng nhận này được sử dụng đồng thời với Thẻ Sinh viên trong suốt cả 04 năm học tại tất cả các phòng phục vụ của Trung tâm.

            Trước khi tốt nghiệp khoá học, bạn đọc phải lên Thư viện để thanh toán các tài liệu còn giữ và được cấp Giấy xác nhận “Đã trả hết sách cho Thư viện” để nhận lại tiền cược 100.000đ tại phòng Kế hoạch - Tài chính và Bằng tốt nghiệp tại các Khoa.

2. Trước khi sử dụng Trung tâm TT - Thư viện, bạn đọc được học chương trình giảng dạy hướng dẫn sử dụng Thư viện trường ĐHSPHN, nội quy, quy chế của Trung tâm TT - Thư viện.

3. Bạn đọc phải tuân thủ các nội quy, quy định của Trung tâm về tra tìm tài liệu, đọc, mượn tài liệu.

4. Do đặc thù phục vụ của từng phòng khác nhau nên Phiếu yêu cầu của phòng nào được sử dụng riêng cho phòng đó.

5. Bạn đọc phải có ý thức giữ gìn tài liệu, trang thiết bị, tài sản tại Trung tâm TT - Thư viện. Có ý thức thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá tại Trung tâm. Tôn trọng và có thái độ đúng mực đối với cán bộ thủ thư.

6. Bạn đọc vi phạm nội quy của Trung tâm sẽ bị thu Giấy chứng nhận sử dụng Thư viện ít nhất từ 06 tháng trở lên. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng nội quy như trong quy định, ngoài việc thực hiện quy chế của Trung tâm, bạn đọc sẽ bị thu lại Thẻ sinh viên và thông báo cho Khoa và Hội đồng kỷ luật trường xem xét xử lý.           

B. NỘI QUY, QUY CHẾ TẠI CÁC PHÒNG PHỤC VỤ:

1. Phòng Làm thẻ (P.104): Đây là nơi giải quyết tất cả các thủ tục nảy sinh của bạn đọc. Các trường hợp làm thẻ (khối Sau đại học, khối phổ thông), đóng dấu, chuyển lớp, thu lệ phí các hình thức phạt, xử lý vi phạm, nộp và thanh toán tiền cược sách ..., và cấp Giấy xác nhận “Đã trả hết sách Thư viện” khi ra trường...

2. Phòng Đọc: Là nơi phục vụ bạn đọc đọc tài liệu tại chỗ.

a. Phòng Đọc sách kho đóng (P.301):

- Xuất trình Thẻ Sinh viên + Giấy chứng nhận sử dụng Thư viện và phiếu yêu cầu (Loại phiếu dành riêng cho phòng đọc sách) có ghi rõ những thông tin: Họ tên, số thẻ, lớp, tên tài liệu cần mượn, ký hiệu xếp giá của tài liệu, số tập (nếu có), ngày, tháng, năm mượn, ký tên.

- Có từng hộp quy định để thẻ và phiếu mượn riêng cho từng ký hiệu sách.

- Không được dùng thẻ của người khác để mượn sách.

- Bạn đọc được mượn mỗi lần 01 cuốn và được đổi 03 lần trong một buổi.

- Sau khi hết buổi, bạn đọc phải trả lại sách cho phòng đọc. Nếu muốn đọc tiếp các buổi sau phải đăng ký.

- Tuyệt đối không được mang sách ra khỏi phòng đọc. Nếu vi phạm sẽ phải chịu các mức độ xử lý của Trung tâm.

- Cấm không được xé các phiếu miêu tả tại hệ thống mục lục, không được viết, vẽ bẩn hoặc làm rách sách; không tự ý thay đổi các chương trình liên quan đến phần mềm trên máy tính.

b. Phòng Tra cứu và Phòng đọc sách,  báo, tạp chí mở (P.302):

 Đây là phòng đọc bạn đọc được tự lựa chọn tài liệu theo nhu cầu riêng của mình. Cần tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xuất trình Thẻ Sinh viên + Giấy chứng nhận sử dụng Thư viện của mình tại bàn thủ thư.

- Tự chọn sách trên giá và đưa sách cho Thủ thư quản lý trên máy tính thông qua đầu đọc mã số mã vạch.

- Sau khi đọc xong để sách vào nơi quy định, không tự xếp lại sách lên giá.

- Đồ tư trang, túi sách, cặp không được đưa vào phòng đọc tự chọn .

- Tất cả các hành vi vi phạm như xé sách, viết, vẽ bẩn vào sách hoặc có các hành vi khác đều bị xử lý theo quy định.

c. Phòng đọc báo, tạp chí và luận án đóng (P.401):

- Xuất trình Thẻ Sinh viên + Giấy xác nhận sử dụng Thư viện và phiếu yêu cầu (loại phiếu dành riêng cho phòng Đọc tạp chí) có ghi rõ những thông tin: Họ tên, số thẻ, lớp, tài liệu cần mượn, ngày tháng, ký tên và trong Phiếu yêu cầu cần ghi khi mượn các dạng tài liệu như sau:

* Đối với báo: Ghi rõ loại báo gì? Số bao nhiêu?

* Đối với tạp chí: Ghi rõ tên tạp chí? Các số cần mượn? Năm bao nhiêu? Ký hiệu xếp giá của tạp chí?

* Đối với bài trích tạp chí: Sau khi tra được bài trích cần đọc, bạn đọc chỉ cần ghi các yếu tố: Tên tạp chí? Số của tạp chí? Ký hiệu xếp giá?

* Đối với luận án, luận văn: Tên luận án, luận văn? Tác giả? Ký hiệu xếp giá?

- Bạn đọc được mượn 05 cuốn tạp chí và 02 cuốn luận án để đọc; được đổi 01 lần trong buổi.

3. Phòng Mượn: Là nơi phục vụ bạn đọc mượn tài liệu về nhà thông qua việc phục vụ mượn trả trên máy tính.

a.  Phòng Mượn giáo trình (P.101): Là nơi tiếp xúc chủ yếu của sinh viên trong quá trình mượn tài liệu. Khi mượn tài liệu bạn đọc cần tuân thủ các quy định sau đây:

- Bạn đọc phải có phiếu mượn và có dữ liệu hồ sơ bạn đọc tại phòng Giáo trình (do phòng Làm thẻ cấp).

- Chỉ được mượn tài liệu theo đúng ngành học của mình và mượn tài liệu theo  ngày được bố trí phục vụ cho Khoa trong các tháng 6, 10, 11 hàng năm. Các tháng còn lại được mượn tự do (tuy nhiên tuỳ theo tình hình thực tế để Phòng phục vụ Giáo trình có thể điều chỉnh theo lịch)

- Xuất trình Thẻ Sinh viên + Giấy xác nhận của mình cùng với phiếu yêu cầu (loại phiếu dành riêng cho phòng mượn giáo trình) có ghi rõ họ tên, số thẻ, lớp, khoa, tên sách, tác giả, ký hiệu xếp giá của tài liệu trong kho.

- Khi có tài liệu, bạn đọc ghi tình trạng sách và ký tên dưới phiếu mượn. Phiếu mượn này sẽ do TT TT Thư viện lưu giữ.

- Bạn đọc được mượn tối đa 05 cuốn trong phiếu mượn. Nếu muốn mượn tiếp phải trả những cuốn trước đó. (Riêng các lớp chất lượng cao được mượn tối đa 06 cuốn)

- Thời hạn mượn: 01 học kỳ Nếu bạn đọc giữ tài liệu quá thời hạn phải chịu phạt quá hạn.

b. Phòng Mượn tham khảo (P.201):

- Thư viện phục vụ mượn tài liệu chủ yếu cho bạn đọc là cán bộ, giáo viên trong toàn trường. Đối với sinh viên và bạn đọc không hưởng lương tại trường phục vụ với hình thức cược tiền theo giá trị của tài liệu. Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu ngay tại phòng này, đồng thời xuất trình Thẻ Sinh viên + Giấy chứng nhận sử dụng Thư viện và phiếu yêu cầu có ghi rõ các mục như: Họ tên, lớp, khoa, ngày tháng mượn, ký tên cùng với các thông tin cần thiết của tài liệu như tên sách, tác giả, ký hiệu xếp giá của tài liệu để thủ thư có thể phục vụ.

- Sau khi trả tài liệu, bạn đọc được hoàn trả lại tiền cược.

- Thời hạn mượn: 07 ngày. Trường hợp muốn mượn quá thời hạn quy định, bạn đọc phải lên phòng Mượn tham khảo để gia hạn.         

4. Phòng Internet và Phòng đọc Đa phương tiện (P.402 – P.405):

- Xuất trình Thẻ Sinh viên + Giấy chứng nhận sử dụng Thư viện tại bàn thủ thư và chấp hành mọi sự hướng dẫn của cán bộ về việc sử dụng tài liệu, máy móc, thiết bị có trong phòng.

- Không mang túi, cặp, tài liệu riêng vào phòng.

- Giữ gìn nếp sống văn minh, trật tự, vệ sinh.

- Bạn đọc vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

C.  CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM

Bạn đọc khi có những vi phạm hoặc thực hiện sai các yêu cầu, quy định của Trung tâm như: Mượn thẻ của người khác, làm mất sách, mất nhãn mã vạch, mượn quá hạn, viết, vẽ bẩn vào sách... thì tùy từng trường hợp cụ thể để áp dụng theo Nội quy, quy chế của Trung tâm Thông tin Thư viện trường ĐHSPHN.

D. THỜI GIAN PHỤC VỤ.

            Hiện nay Thư viện có phục vụ ngoài giờ cho bạn đọc lên Thư viện để học tập và nghiên cứu vào các buổi tối trong tuần và các ngày thứ 7, chủ nhật (trừ tối thứ 7 và tối Chủ nhật) của các tháng theo quy định với thời gian cụ thể như sau:

                        + Sáng:  Từ  7h45      đến      11h30.

                        + Chiều: Từ 13h30     đến      16h30

                        + Tối:     Từ  16h30     đến      21h30

            * Chỉ phục vụ trực ngoài giờ tại các phòng Đọc 301 và 401 của Trung tâm.

* Ngoài ra, tại các phòng phục vụ còn có thêm những nội quy, quy định chi tiết bổ sung, bạn đọc cần lưu ý thực hiện.

 

                                                                                                                                                          TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN