Công đoàn

                                                       BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

NHIỆM KỲ 2019-2024 

 Chủ tịch CĐ:      Nguyễn Ánh Hồng

- Sinh năm:          1975

- Quê quán:          Thanh Hóa.

- Nơi ở:                Đình Thôn - Từ Liêm - Hà Nội.

- Học vị:               Thạc sĩ.

- Điện thoại:         CQ:04.3 8347.109 số lẻ 104;

- Email:                anhhongsupham@gmail.com


 


 Phó Chủ tịch CĐ:  Phạm Công Chi

- Sinh năm:           1979

- Quê quán:           Hà Nam

- Nơi ở:                  Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội

- Học vị:               Thạc sĩ.

- Điện thoại:         DĐ:   0912972830;

- Email:                phamcongchitv@gmail.com

 
 
 

Ủy viên BCH CĐ:  Hoàng Chi Mai

- Sinh năm:           1980

- Quê quán:           Phú Thọ

- Nơi ở:                  Long Biên - Hà Nội

- Học vị:               Thạc sĩ.

- Điện thoại:         CQ:   04.3 8347109 số lẻ 101;

- Email:                maihc@hnue.edu.vn