Công đoàn

                                                       BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

NHIỆM KỲ 2014-2019 

 Chủ tịch CĐ:      Nguyễn Ánh Hồng

- Sinh năm:          1975

- Quê quán:          Thanh Hóa.

- Nơi ở:                Đình Thôn - Từ Liêm - Hà Nội.

- Học vị:               Thạc sĩ.

- Điện thoại:         CQ:04.3 8347.109 số lẻ 104;

- Email:                anhhongsupham@gmail.com


 

 Phó Chủ tịch:    Nguyễn Trọng Hiếu

- Sinh năm:          1977

- Quê quán:         Hà Nội.

- Nơi ở:                Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

- Học vị:               Thạc sĩ.

- Điện thoại:         CQ:   04.3 8347109 số lẻ 405;

- Email:                Hieu030777@Gmail.com Ủy viên BCH CĐ:  Ma Thị Mùi

- Sinh năm:           1971

- Quê quán:           Phú Thọ.

- Nơi ở:                 Mỹ Đình - Hà Nội.

- Học vị:               Cử nhân - Chuyên ngành Thông tin - Thư viện.

- Điện thoại:         CQ:   04.3 8347109 số lẻ 101;

- Email:                

 
 Ủy viên BCH CĐ:  Đinh Kiều Phương

- Sinh năm:           1975

- Quê quán:           Thái Bình.

- Nơi ở:                 TT ĐHSPHN - Hà Nội.

- Học vị:               Cử nhân - Chuyên ngành: Tiếng Anh .

- Điện thoại:         CQ:   04.3 8347109 số lẻ 401;

- Email:                

 
 Ủy viên BCH CĐ:  Phạm Công Chi

- Sinh năm:           1979

- Quê quán:           Ninh Bình.

- Nơi ở:                  - Hà Nội.

- Học vị:               Cử nhân - Chuyên ngành Thông tin - Thư viện.

- Điện thoại:         CQ:   04.3 8347109 số lẻ 104;

- Email: