Ban giám đốc
 

 

           Giám đốc: Võ Thị Hải Vân

                (Quản lý chung)

           - Sinh năm: 1966

           - Quê quán:  Bình Định

           - Nơi ở: Hoàng Quốc Việt - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

           - Học vị: Thạc sĩ - Chuyên ngành Thông tin - Thư viện

           - Điện thoại: CQ: 04.3 8341859

           - Email: haivan1536@gmail.com 


 

 

            Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Trang

                 (Phụ trách  Chuyên môn, nghiệp vụ và Đào tạo)

           - Sinh năm: 1970

           - Quê quán:  Nghệ An

           - Nơi ở: Tập thể Trường ĐHSP HN - Cầu Giấy - Hà Nội

           - Học vị: Thạc sĩ - Chuyên ngành Thông tin - Thư viện

           - Điện thoại: CQ: 04.3 834.7109*106

           - Email: trangnth@hnue.edu.vn 

 

 

 

           Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thuận

                (Phụ trách Công tác phục vụ Bạn đọc)

          - Sinh năm: 1972

          - Quê quán:  Thanh Hóa

          - Nơi ở: Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

          - Học vị: Thạc sĩ - Chuyên ngành Thông tin - Thư viện

          - Điện thoại: CQ: 04.3 834.7109*102

          - Email: thuan19872@yahoo.com.vn