Tin tức - Sự kiện

HỘI NGHỊ LẦN THỨ XV LIÊN HỢP THƯ VIỆN VIỆT NAM VỀ NGUỒN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lastest update: 7/13/2017

                                                                                                                                      Võ Thị Hải Vân

Sáng ngày 16/6/2017, Hội nghị lần thứ XV của Liên hợp Thư viện Việt Nam về nguồn tin Khoa học và Công nghệ đã khai mạc tại thành phố Đà Lạt; Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 16-17/6/2017.

 

TS. Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu khai mạc

Tham dự Hội nghị có TS. Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; TS. Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với các đại diện của các cơ quan quản lý; và hơn 160 đại biểu đại diện cho 80 đơn vị gồm: các thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành và trung tâm thông tin trong cả nước.

 

TS. Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo

1. Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Liên hợp trong năm 2016-2017 và các nội dung:

- Tình hình bổ sung và kết quả sử dụng cơ sở dữ liệu Proquest và các CSDL chia sẻ dùng chung của Cục Thông tin KH&CN quốc gia; Đánh giá hiệu quả khai thác và sử dụng CSDL ScienceDirect đối với các đơn vị thụ hưởng;

- Trình bày và thảo luận về Đề án phát triển nguồn tin Khoa học và Công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Thảo luận về định hướng hoạt động của Liên hợp thư viện trong thời gian tới, nhằm góp phần xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa và phát triển bền vững Liên hợp;

- Thảo luận và quyết định việc đặt mua cơ sở dữ liệu của Liên hợp thư viện trong năm 2017-2018;

- Giới thiệu một số dịch vụ tài liệu điện tử mới về KH&CN của các nhà cung cấp quốc tế.

TS. Lê Xuân Định Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN QG trình bày Đề án phát triển nguồn tin Khoa học và Công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

2. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất các vấn đề:

- Các nguồn tin do Liên hợp bổ sung đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu nguồn tin điện tử của các đơn vị thành viên; giúp các thư viện tiếp cận được nhiều nguồn tin quốc tế có giá trị với chi phí thấp. Cơ sở dữ liệu Proquest đã được khai thác sử dụng có hiệu quả ngày càng tăng. Nguồn tin KH&CN trong nước do Cục Thông tin chia sẻ (CSDL Công bố khoa học Việt Nam, CSDL Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam) góp phần phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo. Các hoạt động hội thảo, đào tạo trong khuôn khổ Liên hợp thư viện tuy còn khiêm tốn, song đã góp phần nâng cao năng lực cán bộ thư viện và kỹ năng nghiên cứu và xuất bản của các nhà khoa học. Cho đến nay, Hội nghị thường niên của Liên hợp đã trở thành một diễn đàn trao đổi thông tin, kinh nghiệm và chia sẻ các bài học thành công, góp phần tăng cường kết nối giữa các trung tâm thông tin - thư viện trên cả nước.

- Về định hướng hoạt động trong thời gian tới, Liên hợp thư viện sẽ chú trọng đẩy mạnh hợp tác bổ sung các nguồn tin mới, song song với việc chia sẻ các nguồn tài nguyên sẵn có, các cơ sở dữ liệu và nguồn học liệu mở do các đơn vị xây dựng. Liên hợp sẽ nghiên cứu và đề xuất các hoạt động cụ thể nhằm tham gia xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa và triển khai đề án phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu và phát triển.

- Tiếp tục bổ sung CSDL ScienceDirect của Nhà xuất bản Elsevier với sự tham gia của 04 đơn vị gồm: Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ năm 2018 sẽ mở rộng thành phần tham gia của các đơn vị thụ hưởng;

Các thư viện thuộc nhóm thụ hưởng CSDL ScienceDirect (Trung tâm Thông tin - Thư viện thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Thông tin - Tư liệu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thư viện Trung tâm thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Thư viện Tạ Quang Bửu thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội) chia sẻ ít nhất mỗi đơn vị 01 CSDL nội sinh vào nguồn tin dùng chung của Liên hợp; Khuyến khích các thành viên còn lại đóng góp vào CSDL dùng chung của các thành viên. Cục Thông tin KH&CN quốc gia chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng cơ chế và giải pháp kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi thực hiện công việc này.

- Đẩy mạnh chia sẻ các nguồn tin điện tử trong nước và các nguồn học liệu mở giữa các đơn vị thành viên Liên hợp; Thúc đẩy các tạp chí khoa học của các viện, trường, trung tâm thông tin tham gia Mạng Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL).

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức Liên hợp thư viện quốc tế, phối hợp với các nhà xuất bản, nhà cung cấp để tổ chức đào tạo, hướng dẫn cán bộ thư viện, các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên những kỹ năng cần thiết phục vụ nghiên cứu khoa học.

- Tiếp tục đặt mua cơ sở dữ liệu Proquest Central năm 2018 trên cơ sở bảo đảm được đủ kinh phí và thực hiện đầy đủ cam kết đóng góp của các đơn vị thành viên. Cục Thông tin KH&CN quốc gia đại diện Liên hợp tiến hành đàm phán mua quyền truy cập các cơ sở dữ liệu này.

- Việc tham gia đóng góp kinh phí của các đơn vị sẽ là điều kiện tiên quyết để được hưởng các quyền lợi khác trong khuôn khổ Liên hợp thư viện, bao gồm: Được Cục Thông tin KH&CN quốc gia chia sẻ miễn phí CSDL Công bố khoa học Việt Nam (STD); Được tham gia các hội thảo, đào tạo do Liên hợp thư viện và Cục Thông tin KH&CN quốc gia tổ chức; Được xem xét trở thành đơn vị thụ hưởng CSDL ScienceDirect và các CSDL khác trong khuôn khổ Đề án phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu và phát triển; Và các quyền lợi khác.

- Mức đóng góp kinh phí mua cơ sở dữ liệu của các đơn vị thành viên năm 2018 như sau:

Đơn vị

Số tiền đóng góp của 01 đơn vị (triệu đồng)

Cục Thông tin KH&CN quốc gia

1.125

Trung tâm Thông tin - Thư viện thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Thông tin - Tư liệu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thư viện Trung tâm thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Thư viện Đại học Bách Khoa Hà Nội.

90

04 Trung tâm học liệu thuộc Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ

67,5

Thư viện các trường đại học khác; Thư viện các viện nghiên cứu và học viện; Thư viện Quốc gia và Thư viện Khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; Viện Thông tin khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Trung tâm Thông tin KH&CN TP. Hồ Chí Minh; Cơ quan thông tin của các bộ, ngành

45

Các thư viện tỉnh; Thư viện các trường cao đẳng; Trung tâm thông tin của các Sở Khoa học và Công nghệ; và các thư viện/trung tâm thông tin khác

22,5

Các thư viện công cộng lần đầu tham gia

11

 

Xem chi tiết tại đây
Publish: 6/19/2017 Views: 1369
Các bài khác